Fokus Digital Services

Пътеводител на транспортните фирми: експертни съвети и решения за счетоводство и ТРЗ

Специално за работещите в областта на транспорта!


Осчетоводяване, облагане, командироване...само 3 от големите проблеми за счетоводителите и ТРЗ служителите в транспортните фирми!

И ние имаме решението - Пътеводител на транспортните фирми: данъци и счетоводство, труд и осигуряване


Създаден специално за Вас от нашите експерти, наръчникът включва както решения на реални казуси от практиката, така и разширени експертни анализи и нормативна база. Безценен помощник за Вашата практика!

Без значение дали сте част от екипа на голяма транпортна фирма или сте на свободна практика с клиенти от областта на транспорта, Вие имaте нужда от това ръководство!

Защото:
то е подготвено само и единствено за Вас - всяка тема, решение на въпрос или експертен анализ са насочени към счетоводството и ТРЗ в транспорта
покрива много и разнообразни аспекти - отчитане в транспорта, данъчно облагане, осигуровки, командироване и др.
написано е практически, от специалисти, които всеки ден се сблъскват като Вас с постоянните промени в действащото законодателство, с безумните на моменти изисквания, с прекалено натоварващите работата Ви детайли.

По счетоводната и данъчна част на книгата за Вас работиха: проф. д-р Стоян Дурин, Ели Марова, Елена Илиева.

За яснотата в трудовоправните теми, осигуряването и командироването на шофьори се погрижиха: Аспасия Петкова и Красимира Гергева.
  
Конкретни заглавия от съдържанието на Пътеводителя:

Експертни анализи:

Организация на отчитането на дейността на предприятията от автомобилния транспорт
Отчитане на дълготрайните материални активи
Отчитане на амортизациите и обезценките на дълготрайните материални активи
Отчитане на материалните запаси
Отчитане на разходите за автомобилен транспорт
Отчитане на приходите от извършените транспортни услуги
Отчитане на автомобилните гуми
Отчитане на финансовите разходи и финансовите приходи
Отчитане на разходите и приходите от преоценки на активи и пасиви
Отчитане на активите по лизинг при прилагане на СС 17 – Лизинг
Отчитане на продажбите и ликвидацията на автомобили
Отчитане на застраховките и местните данъци и такси в автомобилния транспорт
Отчитане на данъка върху дохода/ печалбата
Отчитане на бизнес комбинации
Отчитане на приходи и разходи по фондове на Европейския съюз
Отчитане на разходите на горива и смазочни материали
Отчитане на разходите за ремонт на автомобилите
Дистанционни продажби – какво представляват, особености, специфична регистрация, деклариране в отчетните регистри
Използване на DKV  карти в международния транспорт
Възстановяване на ДДС, начислено в държавите членки при вътреобщностен транспорт
Прилагане и доказване на нулева ставка при транспортните услуги 
Договор за лизинг с дружество от ЕС и самоначисляване на ДДС
Ново в издаването на А1 при работа по основното правило
Примери за приложимо законодателство при международен транспорт
Примери, свързани с удължаване на срока на командироване
Отчитане на работното време, заплащане на труда, осигуряване, допълнителни възнаграждения на шофьорите
Вътрешни правила за организация на работната заплата
Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, осъществяващи мобилни пътни транспортни дейности
Изисквания и видове инструктаж на водачи на моторни превозни средства
Работно време и почивки
Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) 3821/85 и (ЕО) 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) 3820/85 на Съвета
Издаване на Удостоверение за приложимо законодателство -  А1
Командироване на шофьори във Франция
 
Повече за изданието + 2 готови решения от съдържанието може да видите във видеото:
 

Пълен списък с готовите експертни решения, включени в книгата:
Годишно коригиране на данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС
Данъчно признаване на разход за командировъчни на собственик на ЕООД
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ при ЕТ, извършващ таксиметров превоз от името на ЕООД
Фактурa за патентен данък за таксиметров превоз
Разлика между командироване по чл. 121 и по чл. 121а от КТ
Работа като таксиметров шофьор в Белгия за българско СОЛ 
Прилагане на чл. 121а от КТ в международния транспорт
Работа за СОЛ – шофьор у нас – като ИТ специалист в Германия
Прилагане в международния транспорт на чл. 6а от КСО
Задължения на работодателя при транспорт от международни шофьори само в 1 държава от ЕС
Разлика в Удостоверение А1 за международен транспорт в една и в няколко държави от ЕС
Декларации 1 и 6 за шофьори в Австрия с отказано Удостоверение А1
Осигуряване на управител на ЕООД, упражняващ личен труд като шофьор
Осигуряване на шофьор след пенсиониране по чл. 168
Назначаване на македонски граждани в българско ЕООД, собственост на македонец
Подписване на уведомление за назначаване по време на наследяване на ЕТ
Осигуряване на управители на ООД, работещи като шофьори във фирмата си
Категория труд за длъжност Ръководител транспорт
Осигуряване на собственик на българско дружество, изпълняващо услуги на територията на Испания
Изисквания за командироване на международни шофьори с Удостоверение А1
Удостоверение А1 за командироване на шофьори за транспорт на стоки между България и Латвия
Социални разходи за транспорт за шофьори на сумирано изчисляване на работното време
Осигурителни вноски за български шофьор с трудови договори с българско и холандско предприятия
Осигурително законодателство, приложимо за български шофьор, работещ на територията на България, Австрия и Унгария
Регламент 883/2004 за българин, работещ като шофьор за български клон на италианско предприятие
Заявление по чл. 40а от ЗЗО за шофьор, който след 6 г. прекъсване отново ще получава доходи в България
Код 99 в Декларация 1 за международни шофьори
Определяне на работно време на шофьори на товарни автомобили
Основна заплата за шофьор в транспортна фирма
Заплати за международни шофьори, пребиваващи зад граница по няколко месеца
Отразяване в досието на служител изпълняване на длъжност шофьор само по необходимост
Основание за трудов договор с международен шофьор
Назначаване на управители на ООД на трудов договор като шофьори
Дългосрочно командироване на шофьор в Германия
Неизплатени командировки от чужбина за напуснало лице
Присъствена книга за международни шофьори

+ Нормативна база:
Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт


Не пропускайте да имате насреща си експертните съвети и готови решения на специалистите в областта на счетоводството, данъците, труд и осигуряване - всичко за работата с транспортни фирми!

 
Какво още Ви препоръчваме:

Отраслово счетоводство - заплетени ситуации и техните решения: туризъм, земеделие, транспорт, строителство

Счетоводство и осигуряване за земеделски производители: закони и тълкуване

ЗДДС в практиката: Счетоводители питат - експерти отговарят

 

при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС

 

Внимание: Ако желаете фактура, въведете данните си на стъпка 2!

 

А знаете ли, че можете да получите изданието с 10% отстъпка и БЕЗПЛАТНА доставка? Със заявка за Клуб РС Изадателство - програма Минимум ще получавате 10% остъпка на всяка своя поръчка на наши издания и абонаменти + безплатна доставка! 
 

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 48 лв. с ДДС ще получите:


 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 


Кои сме ние?
От 2011 г. вече 8 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ