Fokus Digital Services

Пътеводител на транспортните фирми:

Наръчник с експертни съвети и решения за счетоводство и ТРЗ на транспортните фирми


Осчетоводяване, облагане, командироване...

Само три от големите проблеми за счетоводителите и ТРЗ служителите в транспортните фирми.

Как решихме да Ви помогнем?

Като Ви спестим:
тревогите
неяснотите
грешките
глобите
с най-новото издание за счетоводство и ТРЗ в транспорта:
Пътеводител на транспортните фирми:
данъци и счетоводство, труд и осигур
яване
  
Конкретни заглавия от съдържанието на Пътеводителя:

Експертни анализи:

Организация на отчитането на дейността на предприятията от автомобилния транспорт
Отчитане на дълготрайните материални активи
Отчитане на амортизациите и обезценките на дълготрайните материални активи
Отчитане на материалните запаси
Отчитане на разходите за автомобилен транспорт
Отчитане на приходите от извършените транспортни услуги
Отчитане на автомобилните гуми
Отчитане на финансовите разходи и финансовите приходи
Отчитане на разходите и приходите от преоценки на активи и пасиви
Отчитане на лизингови операции
Отчитане на продажбите и ликвидацията на автомобили
Отчитане на застраховките и местните данъци и такси в автомобилния транспорт
Отчитане на данъка върху дохода/печалбата
Отчитане на бизнес комбинации
Отчитане на приходи и разходи по фондове на европейския съюз
Отчитане на разходите на горива и смазочни материали
Отчитане на разходите за ремонт на автомобилите
Дистанционни продажби – какво представляват, особености, специфична регистрация, деклариране в отчетните регистри
Използване на DKV карти в международния транспорт
Възстановяване на ДДС, начислено в държавите членки при вътреобщностен транспорт
Възстановяване на платено ДДС в чужбина от български данъчно задължени лица - начини, срокове
Прилагане и доказване на нулева ставка при транспортните услуги
Отчитане на работното време, заплащане на труда, осигуряване, допълнителни възнаграждения на шофьорите
Примери за приложимо законодателство при международен транспорт
Примери, свързани с удължаване на срока на командироване
Експертни решения:
Данъчно признаване на разход за командировъчни на собственик на ЕООД
Декларация по чл. 61н от ЗМДТ при ЕТ, извършващ таксиметров превоз от името на ЕООД
Определяне на работно време на шофьори на товарни автомобили
Основна заплата за шофьор в транспортна фирма
Заплати за международни шофьори, пребиваващи зад граница по няколко месеца
Отразяване в досието на служител изпълняване на длъжност шофьор само по необходимост
Основание за трудов договор с международен шофьор
Назначаване на управители на ООД на трудов договор като шофьори
Дългосрочно командироване на шофьор в Германия
Неизплатени командировки от чужбина за напуснало лице
Присъствена книга за международни шофьори
Разлика между командироване по чл 121 и по чл. 121а от КТ
Работа като таксиметров шофьор в Белгия за българско СОЛ
Прилагане на чл. 121а от КТ в международния транспорт
Работа за СОЛ – шофьор у нас – като ИТ специалист в Германия
Промяна в чл. 6а от КСО и прилагане в международния транспорт
Задължения на работодателя при транспорт от международни шофьори само в 1 държава от ЕС
Разлика в Удостоверение А1 за международен транспорт в 1 и в няколко държави от ЕС
Декларации 1 и 6 за шофьори в Австрия с отказано Удостоверение А1
Осигуряване на управител на ЕООД, упражняващ личен труд като шофьор
Осигуряване на шофьор след пенсиониране по чл. 168
Назначаване на македонски граждани в българско ЕООД, собственост на македонец
Подписване на уведомление за назначаване по време на наследяване на ЕТ
Осигуряване на управители на ООД, работещи като шофьори във фирмата си
Категория труд за длъжност Ръководител транспорт
Осигуряване на собственик на българско дружество, изпълняващо услуги на територията на Испания
Изисквания за командироване на международни шофьори с Удостоверение А1
Удостоверение А1 за командироване на шофьори за транспорт на стоки между България и Латвия
Социални разходи за транспорт за шофьори на сумирано изчисляване на работното време
Осигурителни вноски за български шофьор с трудови договри с българско и холандско предприятия
Прилагане на Регламент 883/2004 за турски гражданин, работещ в България
Осигурително законодателство, приложимо за български шофьор, работещ на територията на България, Австрия и Унгария
Регламент 883/2004 за българин, работещ като шофьор за български клон на италианско предприятие
Заявление по чл. 40а от ЗЗО за шофьор, който след 6 г. прекъсване отново ще получава доходи в България


Какво още Ви препоръчваме:

Документиране и счетоводно отчитане на данъците: данъчен наръчник за счетоводителя

Колекция счетоводни стандарти - МСС 36 Обезценка на активиРъководство за опитни счетоводители

при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


Ако желаете фактура, моля попълнете полетата в стъпка 2!

Членовете на Клуб РС Издателство получават поръчаните издания с отстъпка и безплатна доставка. Искате ли и Вие? Станете член на Клуб РС Издателство с абонамент за Програма Минимум и до януари 2020 г. получавате:
 5 лв. отстъпка от цената на всяка книга на РС Издателство и Бизнес Консултации
• 10% отстъпка от цена за участие в семинари
 10% отстъпка от цена за абонаменти
 Безплатна доставка на поръчани книги с куриер на Спиди
 Първи ще научавате за събития, промоции и нови издания на РС Издателство и Бизнес Консултации
 Ще участвате в най-голямото събитие на годината – конференция със счетоводители и експерти от цяла България за обмяна на опит – октомври 2019                                           
 Срок на членството: 12 месеца след заплащане и издаване на членски сертификат.
 
Станете част от избраните клиенти на РС Издателство и Бизнес Консултации, като доплатите членство за Програма „Минимум“. Ако желаете разяснение за нея, моля свържете се с нас на тел. 0888 933 813

РС Издателство и Бизнес Консултации – Кои сме ние?

Създадена през 2011 година, нашата компания вече 7 години предлага експертна литература в областите счетоводство, трудово право и мениджмънт.

Разчитайки на нас, можете да получите практическа помощ чрез:
електронни книги на CD - с възможност за безплатни актуализации с допълнителни статии и казуси;
печатни издания - текстове на закони и решения на реални казуси;
персонални консултации със специалисти в два онлайн портала - Портал Счетоводство (www.portalschetovodstvo.bg) и Портал ТРЗ Нормативи (www.portaltrznormativi.bg).

Стремежът ни е да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.

Работим с екип утвърдени експерти от градовете София, Варна, Русе, Габрово, Пловдив. Сред тях се нареждат проф. д-р Стоян Дурин, Елена Илиева, Наталия Василева, Ели Марова, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Пламен Ангелов, Миглена Трифонова, Христо Досев и др. С тяхно съдействие Ви предоставяме най-ценния тип решения – практическите - във всяка една от трите сфери. Такива, каквито можете без колебания и съмнения да приложите в своята работа.

Свържете се с нас на електронен адрес info@biznesidei.bg и телефони + 359 877 954 760; + 359 889 333 639

Други наши продукти можете да откриете на www.straton.bg.

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ